Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
  
BI
 
İşyeri Açma

1. "2-3 SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE İÇİN GENEL EVRAK LİSTESİ"

  1-Kesin adres tespiti
  2-Tapu senedi
  3-Yapı kullanım izni
  4-İşyeri tapu sahibine ait değilse,kira kontratı veya muaffakatname  (noterden veya  huzurda)
  5-Kapasite raporu gerektiren işyeri ise kapasite raporu
  6-ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED raporu veya gerekli değildir  belgesi
  7-Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için gerekli izin belgesi
  8-Emisyon iznine tabi işyerleri için gerekli izin belgesi
  9-Deşarj iznine tabi işyerleri için gerekli izin belgesi
10-Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise gerekli belge
11-Umumi Hıfzısıhha Kanununa göre işyeri tabibi,diğer sağlık personeli ve sağlık  ünitesi  gerekli işyeri ise
     gerekli bilgi ve belgeler
12-İtfaiye raporu
13-Vergi levhası
14-İmza sirküleri
15-Bağlı bulunduğu oda kayıt sureti
16-Şirketlerde ana sözleşme,T.T.Gazete yayını-Dernek,Kooperatif ve Vakıflarda  Kuruluş sözleşmesi ve ortaklar
     kurulu kararı
17-Faaliyet belgesi
18-Esnaf sicil tasdiknamesi
19-Kurma izni veya İşletme belgesi (gerekli işyerlerinden)
20-İmar durumu gerektiren işyeri ise gerekli belge
21-Tesis içi yerleşim planı gerektiren işyeri ise 1/....... ölçekli                                  
22-Resmi yetkilinin kimlik fotokopisi (vatandaşlık numaralı)


2."UMUMA AÇIK İŞYERLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ"

  1-Tapu senedi
  2-Yapı kullanım izin belgesi
  3-İşyeri tapu sahibine ait değilse,kira kontratı veya muaffakatname (noterden veya huzurda)
  4-Vergi levhası
  5-İmza beyanı
  6-Bağlı bulunduğu oda kayıt sureti
  7-Esnaf sicil tasdiknamesi
  8-Faaliyet belgesi (bağlı bulunduğu odadan)                                 
  9-Adına ruhsat düzenlenecek şahsın kimlik fotokopisi (vatandaşlık numaralı)
10-İşyerinde çalışanların portör muayene kartları
11-Adına ruhsat düzenlenecek şahsa ait ikametgah ilmühaberi –Muhtar ve Karakoldan onaylı
12-Adli Sicil kaydı
13-İnternet salonlarında iki adet kamera ve sabit IP sisteminin kurulduğunu gösterir belge 
14-Plastik telli dosya (1 adet)
15-İmza sirküleri ve ana sözleşme-T.T.Gazete yayını-kuruluş sözleşmesi –ortaklar kurulu kararı


3. "SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ"

  1-Tapu senedi
  2-Yapı kullanım izin belgesi
  3-İşyeri tapu sahibine ait değilse,kira kontratı veya muvafakat name (noterden veya huzurda)
  4-Vergi levhası
  5-İmza beyanı
  6-Bağlı bulunduğu oda kayıt sureti
  7-Esnaf sicil tasdiknamesi
  8-Faaliyet belgesi (bağlı bulunduğu odadan)
  9-Müracaat sahibinin kimlik fotokopisi (vatandaşlık numaralı)
10-Gıda satışı yapan ve gıda ile temas eden işyerlerinde çalışanların portör muayene kartları
11-Plastik telli dosya (1 adet)
12-Şirketlerde ana sözleşme,T.T.Sicil Gazetesi yayını-Dernek,Kooperatif ve Vakıflarda Kuruluş
     sözleşmesi - Ortaklar kurulu kararı
13-Ustalık belgesi gerektiren işyerlerinden ustalık

 
 


Geri Dön
 
Sayfanın başına git